Popis školy

 


Naše škola se nachází v malé vesnici Kostelní Lhota. Jsme dvoutřídní škola s kapacitou 40 žáků, v níž se učí žáci 1. – 5. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Děti se učí pro život.“ Naše škola vyučuje anglický jazyk od 1.třídy.

Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, výškově nastavitelnými lavicemi a interaktivní tabulí. Děti mají ve všech třídách přístup na internet a mohou využívat počítačovou síť s tiskovými výstupy.


Součásti školy je školní družina s denním provozem do 15.30. 

Žáci mají možnost se stravovat v nedaleké budově mateřské školy.

Jaké mimoškolní aktivity škola nabízí? Jsou to zájmové kroužky nebo mimoškolní akce pořádané ve spolupráci s rodiči.
Ve škole pracuje kroužek anglického jazyka, počítačový kroužek, kroužek dovedných rukou a kroužek pohybových her.

Nabídka mimoškolních akcí konaných ve spolupráci s rodiči:
Podzimní sportovní olympiáda, Halloween, vánoční vystoupení, rej čarodějnic, den dětí.

Kdy nás můžete navštívit:
Kterýkoliv zájemce má možnost navštívit školu kdykoliv po osobní nebo telefonické domluvě s ředitelkou školy. Samozřejmostí jsou třídní schůzky.

Instituce se kterými škola spolupracuje:
Věnujeme velkou pozornost reedukaci vývojovým poruchám učení, tedy dyslexii, dysortografii, dyskalkulii, dysgrafii. Velmi úzce spolupracujeme s SPC Kolín, SIM Praha a Pedagogicko psychologickou poradnou Nymburk.
Vzhledem ke specifikaci naší školy je možné věnovat velkou pozornost žákům s dílčím oslabením výkonu a jejich integraci do žákovského kolektivu.

Jakými principy se škola řídí:
- škola je věc veřejná, práce učitele je především služba veřejnosti
- žák školy má svá nezadatelné práva, teprve pak povinnosti
- škola je otevřená nejen svým žákům a rodičům, ale i veřejnosti
- škola je přístupná všem podmětům zvenčí
- škola poskytuje nejen vzdělání, výchovu, ale i poradenské služby v oblasti školství

Závěrem:
Vážení, těší nás, že máte o naší školu zájem. Těšíme se, že se s Vámi setkáme osobně a budeme vzájemně spolupracovat.

                                                                                

 

                                                                                                                                    Vaši žáci a učitelé ZŠ Kostelní Lhota