Pedagogický sbor

Mgr. Jana Vyskočilová

ředitelka školy, třídní učitelka 2. a 5. ročník

Kateřina Hovorková

třídní učitelka 1., 3. a 4. ročníku

Mgr. Markéta Hájková

učitelka ČJ, M, AJ, VV a TV  

Markéta Holešovská

školní družina, asistent pedagoga

Mirka Havlová

družina, učitelka PRV, VV, TV a PČ