Historie

Historie školy

30.12.2008 22:15
   Za Marie Terezie v roce 1774 byl vypracován "Školní řád pro veškeré c.k. dědičné země". V něm se píše, že v místech s farními chrámy mají být zřízeny školy pod dohledem faráře. Bylo tedy pravidlem, že kde byla fara, byla i škola. V nejstarší dochované školní kronice z roku 1838 napsal...