Kroužek předškoláka

Kroužek předškoláka

Seznámení se školním prostředím, aktivity k rozvoji zrakového a sluchého vnímání, grafomotoriky a řečových dovedností.

Pondělí (každé sudé) 13:00 – 14:00

Vede Mgr. Markéta Hájková