U nás na hradě

21.11.2012 20:50

 

 

    Letošní školní rok jsme zahájili pasováním dětí na rytíře, kteří se budou v průběhu celého školního

roku účastnit hry „ U nás na hradě“. Námětem hry je historie blízká dětem, hrady, zámky, prostředí

pohádek a pověstí. Rytířské chování, spravedlnost a poctivost.

 

    Našim cílem je seznámit děti s historií, prohloubit samostatnost hráčů i schopnost přizpůsobit se druhým, podpořit smysl pro odpovědnost a sounáležitost. Procvičit dovednosti a znalosti

a v neposlední řadě i zvýšit fyzickou kondici.

 

    Rádi bychom, aby byla hra pro děti zábavná, podněcující fantazii a touhu po poznání

a dobrodružství. Rozdávala radost a odháněla nudu. Hra také pomáhá při vytváření

a udržování kamarádských vztahů.

 

 

Ten, kdo svému slibu dostojí a čestně se „bíti“ bude,

cestu ke ztracenému hradu najde a zakletého rytíře a krásnou princeznu osvobodí.“

 

 

 

 

                                                                                                                        Za ZŠ Kostelní Lhota Kateřina Hovorková