Den Země

21.04.2012 14:24

V pátek 20.4. jsme si vzpomněli na naši Zemi a i když Den Země se slaví oficiálně 22.4., my jsme Zemi vzdali hold už v pátek. Žáky čekala opět spousta aktivit v rámci celoročního soutěžení s piráty a námořníky. Nejprve prezentace hospodářských plodin a zvířat, se kterými se v ČR můžou nejčastěji setkat, potom měli za úkol některé obilniny a luštěniny přímo poznat a přiřadit správně do skupin. V mezičase si členové skupiny rozdělili práci na logu své skupiny a pokřiku, básni nebo motu pro Zemi. V závěrečném pracovním listě žáci shrnuli své poznatky o živé a neživé přírodě. Na zahradě potom soutěžili v nasbírání co nejvíce větviček a šišek. Všem patří velké uznání za podporování týmového ducha hlavně při poslední zmiňované aktivitě. 

Myslím, že jsme si páteční dopoledne všichni užili :o)