Zářiové golfové patování a týden bezpečnosti

23.09.2015 07:25
V pondělí 21. září proběhlo na naší škole 1.golfové patování letošního školního roku.
 
Děti soutěží v průběhu celého roku ve smíšených družstvech a snaží se dosáhnout
 
co nejnižšího počtu úderů golfovou holí ­ golf. patr. Soutěží se na umělém koberci se
 
zvýšenou jamkou. Soutěž zaštiťuje pan Jan Zoulík s golfovým fotografem panem
 
Hradeckým.
 
Současně pokračujeme v tématu bezpečnosti s evropským týdnem mobility.
 
Po činnostech spojených s bezpečností a výcvikem psů jsme se věnovali tématům:
 
bezpečná cesta do školy, přecházení silnice, pestré oblečení, kde si hrát?, vybavené
 
kolo, přilba a chrániče, značky, jízda autem a další. Děti pracovaly jak ve skupinách
 
tak samostatně, připravovaly vlastní scénky a procvičovaly s interaktivní tabulí.