Vzhůru na posvátný Olymp

03.09.2015 07:18
I v letošním školním roce 2015/2016 chceme děti podpořit v jejich vlastní touze po poznání
 
a pozitivní zvídavosti. Našim novým celoročním projektem se dostaneme v čase až do dob
 
starověku.
 
Tehdy žili na jihu Evropy, na Balkánském poloostrově a okolních ostrovech, moudří,
 
stateční a pracovití ​Řekové. Byli také velmi zruční ​a pilní ​a jejich mistrovská díla
 
obdivujeme dodnes.
 
Všichni Řekové uctívali mnoho bohů a rádi si vyprávěli o bojích statečných hrdinů, o věčném
 
boji dobra a zla.
 
Nejváženější z bohů sídlili podle bájí na posvátné hoře Olympu. Každý z nich řídil některou
 
oblast přírody nebo lidského života.
 
... a tak s námi pronikne trochu řecké mytologie do hodin prvouky, vlastivědy, přírodovědy...
 
Těšíme se na mnohá dobrodružství a velkou chuť poznávat a objevovat.