Golfová soutěž

16.03.2015 08:30

P O Z V Á N K A

na golfovou soutěž

kterou pořádá ZŠ Kostelní Lhota pro málotřídní základní školy okresu Nymburk. Jedná se o třetí ročník soutěže pěti členných družstev prvních až pátých tříd – respektive šestičlenných, neboť se účastní i učitel/ka.

Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit do 27. února 2015. Jedna základní škola může přihlásit maximálně 2 družstva. Přihlášky k turnaji zasílejte ředitelce ZŠ Kostelní Lhota Mgr. Janě Vyskočilové a to buď v písemné formě nebo mailem.

ke stažení
 

Propozice k turnaji:

Termín: 16. března 2015 ( pondělí )

Čas: 8,30 hodin zahájení turnaje

Místo: tělocvična ZŠ Kostelní Lhota

Hrací hůl: putter zajištěn ( je možné přinést si vlastní )

Hrací míčky: zajištěny

Obuv: sportovní

Ceny družstva: 1. místo putovní pohár, diplom, drobné věcné ceny

2. a 3. místo pohár, diplom, drobné věcné ceny

4. a další místo diplom

Zvláštní cena pro nejlepší dívku nebo chlapce: DIPLOM a VĚCNÁ CENA

 

Soutěžní podmínky:

  1. patovací soutěž družstev ( 6 členných, bez rozdílu dívky a chlapci a bez ohledu na třídu )

  2. žáci / žákyně první a druhé třídy hrají z poloviční vzdálenosti (cca 2,5 m) a žáci / žákyně třetí až páté třídy hrají z nejdelší vzdálenosti (cca 4 m)

  3. pořadí družstev škol pro soutěž je vylosováno pře zahájením

  4. každý hráč / hráčka má před zahájením soutěže povoleny až 3 cvičné údery

  5. každý hráč / hráčka má 2 soutěžní údery, jejichž součet se započte družstvu

  6. pořadí hráčů / hráček pro hru určí kapitán/ka družstva

  7. vítězí družstvo, které má v součtu nejnižší počet úderů, přičemž jeden nejhorší výsledek se škrtá

  8. mimo soutěž družstev bude vyhlášen nejlěpší hráč/ka s nejmenším počtem úderů

  9. pravidla hry oznámí hlavní rozhodčí soutěže při zahájení turnaje

  10. součástí družstva je učitel/ka v pozici „hrající kapitán/ka“ a výsledek je rovněž započítán, takže počet družstva je 6 hráčů ( 1 učitel/ka + 5 dětí )

Cílem soutěže je přiblížit golf nejmenším žákům a žákyním, zároveň ověření jejich zručnosti a soutěživosti.