Co nás čeká na jaře

18.01.2016 21:54
Leden
 
-  zápis dětí do 1.ročníku ZŠ
 
-  beseda nejen o dobrém chování
 
 
Únor
 
- plavání
 
- Masopust - školní slavnost s karnevalem
 
 
Březen
 
- měsíc knihy
 
- beseda s paní spisovatelkou Vítkovou
 
- patování malotřídních škol
 
- barevné dny Velikonoc
 
 
Duben
 
- beseda o životě kolem nás
 
- Den Země
 
- návštěva předškoláků s rodiči
 
- Čarodějnice s MŠ
 
 
Květen
 
- Den nanečisto - předškoláci v lavicích
 
- Den Matek
 
- dopravní hřiště
 
 
Červen
 
- Den Dětí
 
- škola v přírodě
 
- atletický přebor v Hořátvi
 
- slavnostní vyřazení “páťáků”
 
 
Každý měsíc stále pokračujeme v pravidelném golfovém patování a celoročních 
 
projektových dnech.