Cestou kolem světa za poznáním

08.09.2016 07:22

Nový školní rok 2016/2017 jsme zahájili slavnostním přivítáním sedmi prvňáčků. Noví školáci nám ukázali, že se nebojí vystoupit před spolužáky ani dospěláky, kterých přišlo doprovodit své ratolesti opravdu hodně, a po krátké básničce či písničce si převzali drobný dárek od paní ředitelky Jany Vyskočilové a pana starosty Tomáše Drobného.

Druhý školní den děti zavedl do letošního projektu nazvaného „Cesta kolem světa“.

Po celý školní rok budou mít děti možnost cestovat bez jakýchkoli omezení časových

i prostorových. Použijeme možné i nemožné dopravní prostředky, poznáme různé kraje

i mravy, ochutnáme rozličné světové kuchyně a setkáme se s mnoha zajímavými lidmi

z celého světa. Děti se rozdělily do družstev, které byly vytvořeny tak, aby se mladší

navzájem podpořili se staršími kamarády a všichni dohromady se učili vzájemné spolupráci a toleranci. Náhle nám na dveře zaťukala první návštěva. Spolu s jejím příchodem děti uslyšely hymnu či tradiční hudbu ze země odkud osoba pocházela a měly možnost uhádnout zemi, do které se naskok zajely podívat.

Děti si vyzkoušely např.tanec ve španělských rytmech, rozvíjení smyslů v Tibetu, samurajské rytířské schopnosti z Japonska, zahrály si tradiční pétanque ve Francii a pozvala je na čaj i samotná královna Velké Británie. Doufáme, že celý školní rok bude plný stejně tak skvělých zážitků a dobré nálady a přejeme všem dětem, rodičům a přátelům školy, aby byli zdraví, šťastní a plní krásných dojmů a inspirace, které nám všem škola poznání může nabídnout.